Kapcsolódó szolgáltatások

 

A bevezetési folyamat támogatása az alábbi részfeladatokat tartalmazza.

Telepítés

A szerver telepítését, az operációs rendszertől az alkalmazásig az e-Corvina Kft végzi. Ennek során telepítésre kerül az operációs rendszer, az Oracle adatbázis-kezelő rendszer valamint a Corvina szerver oldali összetevői. A konverziót követően megtörténik az adatbázis felépítése, betöltése. A konzultációk során kialakított elképzeléseknek megfelelően elvégezzük a szükséges módosításokat a konfigurációs állományokban és paramétertáblákban.

A szerver telepítésével párhuzamosan elvégezzük a program kliens összetevőinek telepítését, és beállítását a kijelölt kliens gépeken. A tagkönyvtári kliensek konfigurálásához szükség van a megfelelő internet kapcsolatra, és a biztonságos bejelentkezés feltételeire is.

A hálózat kialakítása, beleértve a tűzfal, router, proxy és egyéb hálózati összetevők telepítését és konfigurálását, a könyvtár feladata.

Konverzió

A könyvtár meglévő adatbázisának teljes, és hibátlan konverzióját, az e-Corvina munkatársai sok éves tapasztalan során kialakított metodika szerint végzik. Az elmúlt években számtalan különböző adatbázis (TextLib, Textar, ISIS, dbase, MSAccess, stb.) több millió rekordjának konverzióját végeztük el sikeresen, az ügyfeleink megelégedettségére. A konverzió nemcsak a bibliográfiai és példányadatokra, hanem a kölcsönzői adatokra – igény esetén beszerzési törzsadatokra is – vonatkozik.

A konverzió előfeltétele a meglévő adatok kiexportálása a meglévő rendszerből. Ennek biztosítása a könyvtár feladata.

A bibliográfiai adatbázis konverziója során az első lépés a konverziós szabályok kidolgozása, amit könyvtáros és informatikus szakértők a könyvtár szakértőivel közösen végeznek. Ennek során kell meghatározni az adatelemek MARC megfeleltetésének szabályait, valamint a szükséges szegmentálási feladatok algoritmusát.

Ezt követi az első konverzió végrehajtása. A kapott adatokból MARC rekordokat állítunk elő. Ha szemrevételezés és szúrópróbaszerű ellenőrzés alapján a konverzió megfelelőnek tűnik, akkor felépítünk egy adatbázist, amit a könyvtár munkatársainak alapos ellenőrzésnek kell alávetniük.

A teszt során felmerülő észrevételek alapján megismételjük a konverziót, amit ismét ellenőrzés követ.

Előfordulhat, hogy több konverziós körre van szükség. Ez jelentős mértékben függ az adatok szegmentáltságától, konzisztenciájától, valamint a konverziós szabályok, algoritmusok és az ellenőrzések hatékonyságától.

Konzultáció

A Corvina rendszer testre szabását széles határok között végezhetjük el, az egyes könyvtárak elvárásainak, munkastílusának, jellegzetességeinek figyelembevételével. Egyes beállítások egyszerűen szabadon módosíthatók a használat során, míg más paraméterek megváltoztatása későbbiekben nehézséget okozhat. Ezért nagyon fontos, hogy az éles használatot megelőzően, a könyvtár kulcsfelhasználói, különböző szakértőkel folytatott konzultációkon keresztül megismerjék a lehetőségeket, valamint az egyes döntések hatását a későbbi munkafolyamatokra.
 

Oktatás

A rendszer használatának oktatását olyan gyakorló könyvtárosok végzik, akik ismerik a program minden finomságát, és tanfolyamok vezetésében is nagy tapasztalattal rendelkeznek. Az oktatások csoportosan zajlanak a könyvtár telephelyén. Minden résztvevő számítógép előtt ülve, az oktató útmutatásait követve sajátítja el a rendszer használatának módját. A rendszer használatának elsajátítását részletes felhasználói dokumentáció is segíti.

A feldolgozási munka elsajátítására átlagosan 2-4 nap szükséges, előképzettségtől illetve más rendszerek használatával szerzett tapasztalat függvényében.

A kölcsönző, gyarapító és folyóirat modul elsajátítása rendszerint 2-2 napot vesz igénybe.

Külön oktatást tartunk a rendszer-könyvtárosok és az üzemeltetést végző informatikusok számára.

Ki kell emelni azt, hogy a Corvina rendszer felhasználói olyan közösséget hoztak létre, melyben a kölcsönös segítségnyújtás és egymás támogatása – tippek és trükkök, használati tanácsok – az együttműködés alapja. Így a szokásos oktatáson és szállítói támogatáson túl a felhasználói közösség is lényegesen hozzájárul a sikeres későbbi használathoz.

Retrospektív konverzió

A könyvtárak cédulakatalógusának retrospektív konverzióját többféle módon támogatjuk. Igény esetén a teljes retrospektív konverzió elvégzésére ajánlatot teszünk. A könyvtár saját maga által végzett retrospektív konverziójához a katalogizáló modul offline módon is használható, így támogatva az otthon végzett munkát. A katalogizáló és az OPAC modul Interneten keresztül elérhet távoli katalógusokat is, így a cédulaadatokat a megfelelő forrásból átvett MARC rekordok sok esetben lényegesen bővebb és pontosabb adathalmazzal egészítik ki.
 

Támogatás

Az ügyfeleinknek – külön szerződés szerint – széles skálán mozgó különböző támogatási szolgáltatásokat nyújtunk a telefonos segítségnyújtástól egészen a helyszíni üzemeltetésig.

A támogatás legfontosabb eleme a szoftverkövetési szolgáltatás, ami a rendszer folyamatos fejlesztésének fő anyagi bázisát jelenti, és ami a felhasználók számára a jövő biztonságát adja. A szoftverkövetési szolgáltatásunkra akár 5 éves szerződést is kötünk ügyfeleinkkel.

A szoftverkövetés keretében az ügyfelek külön díjazás nélkül jogosultak a program új verzióinak használatára.

A fejlesztési munkánk során kiemelt fontosságot tulajdonítunk a meglévő ügyfeleink minél jobb kiszolgálására. Ennek érdekében egy felhasználói csoportot hoztunk létre, a Corvinát használó könyvtárak felhatalmazásával, amely csoport aktívan részt vesz a fejlesztések specifikálásában, illetve a feladatok prioritásának meghatározásában. Ez az együttműködés biztosítja, hogy a rendszer a felhasználók valós igényeinek megfelelően fejlődjön.

1. Rendszer-felügyelet*

A szolgáltatás célja a Corvina rendszer működésének zavartalan biztosítása a rendszer távoli elérésével. A szolgáltatás során a hibák megelőzése a potenciális veszélyforrások, szűk keresztmetszetek felderítésével és a rendszer folyamatos monitorozásával történik.

A szolgáltatás két legfontosabb eleme a technikai megfigyelés és a távoli üzemeltetés. A technikai megfigyelés során közvetlen beavatkozás nem történik, az esetleges veszélyforrásokról az ügyfél szakemberei értesítést kapnak. A távoli üzemeltetés során meghatározott üzemeltetői részfeladatokat veszünk át Ügyfelünk szakembereitől, melyeket távoli eléréssel is lehet biztosítani.

A szolgáltatás az operációs rendszer szintjétől az alkalmazás által használt adatbázis kezelőn át az alkalmazás szerver oldali komponensének szintjéig terjed.

A távoli eléréssel biztosított üzemeltetés keretében végzett feladatok a következők:

  • Rendszer jellemzők figyelése
  • Napló bejegyzések elemzése
  • Távolról elvégezhető hibamegelőző műveletek végrehajtása
  • Veszélyforrások felderítése
  • Felhasználók és hozzáférési jogosultságok adminisztrálása
  • Távolról elvégezhető üzemeltetési feladatok ellátása

* A szolgáltatás nem tartalmazza a rendszer távoli eléréséhez szükséges infrastruktúra kiépítését.

2. Rendszertámogatás

A rendszertámogatás célja a Corvina rendszerrel kapcsolatos felhasználói, rendszergazdai vagy üzemeltetési kérdések, problémák megoldása, hibák felderítése és elhárítása, olyan mérnökök bevonásával, akik a Corvina alkalmazást fejlesztői és felhasználói mélységben is jól ismerik.

A szolgáltatás az operációs rendszer szintjétől az alkalmazás által használt adatbázis kezelőn át az alkalmazás kliens oldali komponensének szintjéig terjed.

A szolgáltatásban vállaljuk, hogy mérnökeink a Szolgáltatási Idősávban Ügyfelünk számára folyamatosan rendelkezésre állva fogadják a rendszerrel kapcsolatos bejelentéseket, kérdéseket, és akár 4 órás időintervallumon belül (Maximált Reakcióidő) telefonon vagy e-mail-ben tájékoztatást nyújtanak, vagy távoli eléréssel** megkezdik a rendszer hibabehatárolását és hibaelhárítását. A hibakezelés területén egypontos hibabejelentést – hibakezelést biztosítunk (a hibabejelentésre dedikált e-mail cím corvina@e-corvina.hu áll rendelkezésre), amely a hiba elhárításáig teljes hiba – menedzsmentet lát el és Ügyfelünk számára egy ponton elérhető egyértelmű kommunikációs csatornát biztosít.

A rendszertámogatás átalánydíja tartalmazza a rendszerrel kapcsolatos kisebb technikai feladatokhoz kapcsolódó kérdésekhez a rendszert üzemeltetők részére, telefonon vagy e-mailben nyújtott segítséget, valamint a távoli eléréssel elvégezhető kisebb javítások, módosítások elvégzését. A szolgáltatás körébe az 1 órát meg nem haladó feladatok tartoznak.

A rendszertámogatás keretei között a rendszerrel kapcsolatos komolyabb, mély szakmai tapasztalatot igénylő technikai feladatokhoz, tanácsadáshoz óradíj alapú elszámolással szakembereket biztosítunk.

** A távoli eléréshez szükséges infrastruktúra kialakítását a szolgáltatás nem tartalmazza. 

 

3. Szoftverkövetés

A szoftverkövetés célja a Corvina rendszer legfrissebb verzióinak, javító kiadásainak Ügyfeleink rendelkezésére bocsátása, külön térítés nélkül. Vállaljuk, hogy ügyfeleink részére hivatalos írásbeli értesítést küldünk minden újabb szoftververzió megjelenésekor, továbbá, hogy az értesítést követően 15 napon belül minden külön kérés nélkül ügyfeleink számára átadjuk a legfrissebb verziót.

Az aktuális verzióhoz képest a Szoftver funkcionalitásának bővítését, új szolgáltatások biztosítását eredményező módosítások új verziót eredményezhetnek. Az új verzió megjelenését követően, a hibajavítás miatt történő módosítások csak az új verzióval együtt állnak rendelkezésre. Új verzió átadása esetén azt úgy bocsátjuk Ügyfeleink rendelkezésére, hogy biztosítjuk, a verzió működtetését egy, az Ügyfeleink megbízásában lévő átlagos rendszergazdai ismeretekkel bíró kolléga el tudja végezni, kikerülve ezzel azt, hogy Ügyfeleink számára az új verziókban lévő módosítások többletterhet jelentsenek.

Az új verzióknak, az Ügyfelek által, a licenszszerződésben meghatározott moduljait külön térítés nélkül adjuk Ügyfeleink részére. Az új verzió egy példányáért további használati díjakat nem számolunk fel.

Az egyes új verziók kiadásakor biztosítjuk a dokumentáció kiegészítését is azon kézikönyvekre, amelyeket Ügyfelünk jogosult használni. A dokumentációnak része a verzió telepítési leírása is.

Abban az esetben, ha Megrendelő olyan verziót használ, amely leváltásra kerül egy új - Megrendelő rendelkezésére bocsátott - verzió által, a leváltott verzió további használatával kapcsolatos felelősség Megrendelőt terheli.

A funkcionalitás bővítése

Megrendelő igénye esetén megvizsgáljuk a Megrendelő szükségleteinek megfelelő szoftvermódosítások elvégzésének lehetőségét. A módosítások elvégezhetőségét a Szoftver többi felhasználójával valamint saját fejlesztési stratégiánkkal összehangolva ítéljük meg, és ennek alapján döntünk arról, hogy a fejlesztést a szoftverkövetésen belül, vagy egyedi megállapodás és szerződés keretében tudjuk vállalni.

Az egyedi, a szoftver tervezett irányvonalába nem illő, illetve prioritás alapján időben hátrébb sorolt módosítások elvégzését külön megállapodásban kell szabályozni. Az ügyfelek egyedi igénye alapján történő funkcionalitás bővítés általános érvényű beépítésre is kerülhet a Szoftverbe, aminek eredményeként az más Felhasználók számára is elérhetővé válik, és Szállító döntésétől függően az új verziók integráns részét képezheti.

Együttműködés

A könyvtárak és fejlesztők együttműködésének szervezett kereteit a projektértekezlet és az éves beszámoló biztosítja.

A projektértekezlet megtartására havi rendszerességgel kerül sor. Ezen a fejlesztők képviselőin kívül a könyvtárak által meghatalmazott szakemberek vesznek részt. Az értekezlet célja az elvégzett fejlesztési munka értékelése, a szoftverfejlesztés irányának, a feladatok prioritásának megvitatása. Az értekezletről emlékeztető készül, amit a szoftverkövetésben érdekelt könyvtárak megkapnak.

Évente legalább egy alkalommal beszámolót tartunk - minden érintett könyvtár számára nyilvános fórumon - az elvégzett munkáról és az előttünk álló tervekről.