Környezeti politikánk

Az e-Corvina Kft. környezeti politikája

Az e-Corvina Kft. a káros környezeti hatások megelőzése és csökkentése, valamint a helyi és a tágabb környezet állapotának javítása, az élhető, egészséges környezet kialakítása érdekében az alábbi környezetpolitikai célokat tűzi ki:

Az e-Corvina Kft.:

 • A hatályos környezetvédelmi és más jogszabályok, valamint előírások maradéktalan betartását elsődlegesnek tekinti.
 • Tevékenysége során folyamatosan törekszik a környezeti teljesítményének fejlesztésére.
 • A környezetvédelmi szempontokat a Társaság döntéseinél és a döntések előkészítésénél, végrehajtásánál érvényesíti.
 • Munkája során a hulladékok keletkezésének csökkentésére, a hulladékok újrahasznosítására, a természeti erőforrásokkal történő megőrzésére törekszik.
  • Ennek érdekében a Társaság folyamatosan működteti és megvalósítja a szelektív hulladékgyűjtést.
  • Ahol ez lehetséges, megvalósítja az elektronikus ügyintézést.
 • Tevékenysége és az ügyintézés során környezetvédelmi ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységet fejt ki a környezettudatos magatartásforma folyamatos terjesztésével.
 • Beszerzéseinél a környezetkímélő technológiákkal előállított és környezetbarát felhasználási tulajdonságokkal rendelkező javakat részesíti előnyben.
 • Az elfogadott beszállítók minősítésénél szempontként figyelembe veszi a környezeti teljesítményt. Törekszik az anyag- és energiatakarékos megoldások alkalmazására.
 • Tevékenységével a káros környezeti hatások megelőzésére és a biológiai sokféleség megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszik.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri és javítja a természeti környezet állapotát és a saját környezeti teljesítményét.
 • Környezet- és természetvédelmi tevékenysége során jó példát mutat.