Corvina könyvtár-automatizálási rendszer

 

A Corvina könyvtár-automatizálási rendszerA Corvina célja a könyvtárak jellemző funkcióinak kiszolgálása mérettől és számítógépes platformoktól függetlenül. Fontos számunkra, hogy rendszerünk a szabványok széleskörű alkalmazásával a könyvtárak közötti együttműködési formákat – közös katalógusépítés, rekordletöltés, könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszolgáltatás – is messzemenően támogassa. Valljuk, hogy a könyvtárak számára az igazi értéket nem maga a számítástechnikai rendszer, hanem a segítségével létrejött és kezelt adatok képezik. Ezért is tartozik céljaink közé ezen adatok további felhasználásának elősegítése a nyílt, szabványos, jól dokumentált kezelőfelületek biztosításával.

 

A Corvina rendszer funkciói és jellemzői

A rendszer moduláris felépítésű, az egyes könyvtári munkafolyamatokat – a beszerzést, a folyóirat érkeztetést, az olvasói kereséseket, a katalógus karbantartást, a kölcsönzést és a vezetői információs rendszert – külön modulok valósítják meg. Az integrált rendszereknél szokásos alapfunkciókon túl, a rendszerhez kapcsolható számos kiegészítő modullal a rendszer funkcionalitása tovább bővíthető. Ilyen kiegészítő modul valósítja meg a raktári kikérések kezelését, az SMS küldést vagy a számlák készítését.

A Corvina rendszer tág határok között paraméterezhető, így jól igazodik az eltérő méretű és működésű könyvtárak igényéhez. Az egyszemélyes könyvtárak elvárását épp úgy kielégíti a rendszer mint a nagy könyvtárhálózatok összetett szükségletét. Lehetőség van bonyolult intézményi struktúrák leképezésére a rendszerben. A lelőhelyek, kölcsönzési és gyarapítási egységek hierarchikus rendszere egyaránt követi a telephelyi és intézményi, szervezeti struktúrát. A finoman konfigurálható – szerep alapú – jogosultsági rendszer a funkcionális és szervezeti megosztást egyaránt támogatja, biztosítja az együttműködő intézmények adatainak védelmét és a hatékony felhasználói munkamegosztást.

A könyvtári szolgáltatások területén is egyre fontosabb szerepet játszanak a modern kommunikációs eszközök SMS, email, internetes ügyintézés stb., amelyeket a Corvina is minden szinten támogat.

 

Szabványok támogatása

A rendszer tervezésekor alapvető szempont volt a könyvtári világ szabványainak, így az ANSI és NISO szabványoknak a betartása. A Corvina alapvető belső adatstruktúrája a USMARC szabványt követi, de valamennyi kezelői felületen támogatja a HUNMARC-ot is, ami lehetővé teszi  különböző könyvtárakkal az egyszerű adatcserét. A keresés során támogatott szabványok a Z39.58 (CCL) és a Z39.50. Az adatbázis CCL felülete TCP/IP szabványos protokollon keresztül, akár egy Telnet ablakból is elérhető. A Webes felület segitségével, a kiválasztott rekordok többféle  szöveges, bináris és XML formátumban tötlhetők le. A rekordtárolás során a rendszer a kétbájtos ALA karakterkészletet használja, amely gyakorlatilag az összes diakritikus jel használatát lehetővé teszi. A megjelenítés ISO Latin 2 szabvány szerinti. A multimédia adatelemek tárolása szintén a USMARC szabványon alapul.

A Corvina támogatja az OAS (Open Archive Standard) protokoll használatát. Ez a megoldás alkalmassá teszi a Corvina rendszereket, hogy adatszolgáltatóként (data provider) a Nemzeti Digitális Archívumhoz (NDA) csatlakozzon. A metaadatok szolgáltatása az OAS keretében Dublin Core formátumban történik.  

 

Mokka-kompatibilitás

A Corvina rendszer fejlesztése során, a kezdetektől fogva az egyik legfontosabb értéknek, a rendszerek átjárhatóságát és hierarchikus összekapcsolását biztosító, szabványos kommunikáción alapuló nyitottságot tekintettük. Ez a tulajdonság tette alkalmassá a rendszert, hogy az első magyar közös katalógus, az ODR alapját jelentő VOCAL rendszer, majd később a MOKKA rendszer alapjául szolgáljon. Ugyanez a tulajdonság biztosítja, hogy a Corvina rendszert használó könyvtárak minden erőfeszítés és plusz munka nélkül tudják teljesíteni a MOKKA részéről elvárt adatszolgáltatást, és teljes mértékben ki tudják használni a MOKKA rendszer adta előnyöket.

A MOKKA kompatibilitást természetes módon bizonyítja az, hogy a MOKKA is a Corvina rendszeren alapul, valamint az, hogy a MOKKA-t használó könyvtárakban a Corvina a legelterjedtebb rendszer.

A katalogizáló munka a Corvina és a MOKKA rendszer egyidejű használatával jelentős mértékben egyszerűsödik. A Corvina rendszer katalogizáló moduljából indított kereséssel, a saját adatbázisban kereséssel megegyező módon és azonos felhasználói felületen kereshetünk a MOKKA katalógusában is. A megtalált rekordok egy kattintással vagy billentyű lenyomással, közvetlenül a szerkesztő ablakba tölthetjük be. A rekordot kiegészítjük a lelőhely és példány adatokkal, és elmentjük az adatbázisunkba. Mentéskor a Corvina rendszer gondoskodik a rekord automatikus továbbításáról a MOKKA rendszer felé. Néhány másodperc múlva a MOKKA-ban megjelenik a lelőhely információkkal kiegészített rekordunk.

A Corvina rendszer web-es felületének nyitott architektúrája, a rendszer tetszőleges pontjában belépési lehetőséget biztosít. Ennek következtében, a MOKKA rendszer keresőfelületéről egy lépésben, közvetlenül a kiválasztott rekord részletes helyi státuszadatainak megjelenítési ablakába léphetünk át. Ez biztosítja egyidejűleg az ODR rendszeren keresztüli könyvtárközi kölcsönzési kiszolgálást is.

 

Hálózati együttműködés

A jövő útja a könyvtárak számára az együttműködés és centralizáció irányába vezet. A jelenlegi gyakorlat számos területen „pazarló”, gazdaságtalan.

• Az elszigetelten működő könyvtárak a szükségesnél több időt, energiát és pénzt költenek katalogizálásra, dokumentum leírásra.

• Az elaprózott állománygazdálkodás miatt nem működik jól a területi kiegyenlítődés, sok a könyvtárak közötti átfedés, míg más fontos dokumentumok esetleg hiányozhatnak.

• A könyvtárak külön-külön jelennek meg a beszerzési piacon, és többnyire rossz alkupozícióban.

• A szükséges informatikai hátteret – eszközt és szakembert – a könyvtáraknak külön-külön kell biztosítani.

A Corvina rendszer kétféle együttműködési modellt is támogat, ami a fenti problémákra megoldás a könyvtárak számára.

Az első modell a közös infrastruktúra használatán alapul. Ebben az esetben a szerver közös, amelyen az együttműködő könyvtárak külön adatbázisokat építenek. Ennek előnye, hogy kisebb a szerver és az adatbázis-kezelő rendszer fajlagos üzemeltetési költsége, és hogy a könyvtárak saját testreszabott indexelési és katalogizálási stratégiát dolgozhatnak ki. Hátrányt jelent viszont a bibliográfiai leírások és törzsadatok duplikálódása.

A második modell szerint az együttműködő könyvtárak nemcsak közös szerveren dolgoznak, hanem közös adatbázist is építenek. Az üzemeltetési költséget ez a megoldás tovább csökkenti, a duplikálódást is kiküszöböli, de felvetődik a könyvtárak eltérő, egyedi igényeinek kérdése. Ez azonban nagyrészt ebben a modellben is kezelhető problémát jelent: a Corvina rendszer rugalmas konfigurációs lehetőségeinek köszönhetően az együttműködő könyvtárak ebben az esetben is saját kölcsönzési és reklamálási politikával, saját költségkeret-rendszerrel, saját állomány- és olvasó-nyilvántartással rendelkezhetnek. A megfelelő konfigurált jogosultsági rendszer azt is garantálja, hogy minden könyvtár csak a saját adataihoz fér hozzá. Az egyetlen dolog, amelyben az együttműködő könyvtárak alkalmazkodásra kényszerülnek az indexelési és katalogizálási stratégia. A második modell további előnyei letéti mozgások egyszerű kezelése és státuszuk követése, összehangolható gyarapítási és kölcsönzési politika, olvasók jobb kiszolgálása (egyszerre kereshetnek több könyvtár adatbázisában, letéti, könyvtárközi mozgások esetén is tájékozódhatnak a könyvek aktuális lelőhelyéről és kölcsönzési státuszáról.)

A Corvina rendszer mindkét modellre vonatkozóan rendelkezik referenciával.  

 

Biztonság

A Corvina adatbiztonsága megfelel az általános könyvtári igényeknek, már a rendszer alapkiépítésben is. Ez egyrészt jelenti az adathozzáférés biztonságát, hiszen csak a feljogosított felhasználók férhetnek hozzá a nem nyilvános adatokhoz, a rendszeradminisztráció során kialakított jogosultságoknak megfelelően. Másrészt a használat során fellépő emberi hibák vagy meghibásodások által okozott adatvesztés is minimalizálható az ajánlott – háromszintű – mentési rendszerrel. Hibatűrő alrendszerek használatával a rendelkezésre állási idő kritikus felhasználási területeken is kielégítő.

 

A Corvina rendszer felépítése

A Corvina programcsomag kliens – szerver felépítésű. Központi gépe UNIX szerver, a rendszer adatainak tárolását a központi gépen futó Oracle relációs adatbázis kezelő rendszer végzi. A kliens munkaállomások Linux vagy Windows alapú számítógépek.

Újdonság: A Corvina rendszer már támogatja az Oracle 12c adatbázis-kezelőt és a Solaris 11-et!

A kliensek lokális hálózaton vagy Interneten keresztül csatlakozhatnak a központi gépek valamelyikéhez (akár egy másik intézmény szerveréhez is). Ez a felépítés széles skálán méretezhető a felhasználók igényei szerint mind a központi rendszer, mind a kliensek oldalán, hibatűrő alrendszerek használatával biztosítva a folyamatos rendelkezésre állást. A legnagyobb installációk esetén a nyilvános felhasználók számára egy külön front-end szerver biztosíthatja a keresések gyorsabb kiszolgálását.

A kliensek kommunikációjukhoz saját protokollokat használnak, melyeknek leírását igény esetén átadjuk felhasználóinknak. Így lehetővé válik akár speciális célú kliensek felhasználóink által történő létrehozása is.

 

Kiegészítő szoftverek

A szerverre UNIX operációsrendszert telepítünk (Solaris vagy Linux) a könyvtár rendszergazdájával egyeztetett módon. Az operációsrendszernek része a könyvtári portált szolgáltató webszerver, a biztonságos fájlszerver működtetéséhez szükséges szoftver eszközök, valamint a webes fejlesztéseket támogató technológiák is.

A Corvina rendszerben az adatkezelési feladatokat Oracle adatbázis-kezelő rendszer végzi. Az Oracle rendszer használatának számos előnye van, ami összességében kedvezőbb érték/költség arányt eredményez mint más hasonló rendszerek. Az Oracle rendszer legfontosabb tulajdonságai:

• stabilitás – gyors válaszidők, extrém nagy adatbázis esetén is
• hangolhatóság – hardver, alkalmazás és adatbázis összhangjának megteremtése, beállításokkal
• többféle automatizálható online és offline adatbázis-mentési eljárás.
• támogatási szolgáltatások – kiemelten jó support Magyarországon
• biztos jövő – piacvezető pozíció, kiemelkedő pénzügyi és műszaki háttér
• megbízhatóság – hozzáférési és adatbiztonság

Az Oracle adatbázis-kezelő rendszer kritikus rendelkezésreállású rendszerek ellátására alkalmas. Alapvetően 7x24 órás műszakban folyamatos üzemelésre képes. Többszintű mentési rendszere ütemezett módon, on-line üzemben valósul meg. Tranzakció naplózási rendszere lehetővé teszi tetszőleges állapot helyreállítását, a konzisztens állapot regenerálást.

Az informatika gyors fejlődése mellett kiemelkedő szerepe van annak, hogy az alkalmazott eszközök milyen gyorsan tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, milyen érdek fűződik a hibák gyors javításához, a új igények teljesítéséhez. Ennek garanciáját a tőkeerős, a piaci versenynek kitett cégek gazdasági érdeke jelenti. Mivel az Oracle cég megfelel ezeknek az elvárásoknak, a Corvina rendszer kiszolgálását, hosszú távon az Oracle cég termékeivel látjuk biztosítottnak.

 

A Corvina integrált könyvtári rendszer teljes ismertetője letölthető PDF formátumban is.

Letöltés