Minőségpolitikánk

Minőségpolitikánkban az alábbi szempontok érvényesítését tartjuk fontosnak:

Meglévő ügyfeleink és a leendő partnereink igényeinek, problémáinak alapos felmérése, azok pontos megértése és olyan megoldás kínálása, mely számukra a legelőnyösebb. A fejlesztést végző szakembereink módszertanát a hosszú idő óta végzett együttműködés, a minden szakaszra kiterjedő zárt technológia alkalmazása és a folyamatos továbbképzés alakította ki, melyhez való következetes ragaszkodás biztosítja a fejlesztések sikerességét. Esetleges hibáinkat kiértékeljük, és tanúságukat beépítjük módszertanunkba.

A termékeink sikere érdekében különös gondot fordítunk a tesztelésre is, szakmailag megalapozott módszertan alkalmazásával és a tesztelésbe bevont erőforrás-kapacitások megnövelésével. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a tartós, megbízható minőségre építő partneri kapcsolatoknak. Beszállítóinkat, alvállalkozóinkat, kereskedelmi partnereinket rendszeresen értékeljük az általuk nyújtott szolgáltatások alapján.

Tevékenységünk során mindvégig figyelmet fordítunk a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő, pénzügyileg stabil, nyereséges működésre.

Az e.com-CERT International Certification Bureau rendszertanúsító szervezet igazolja, hogy az e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft. által bevezetett, és szoftver termékek fejlesztése, bevezetése és támogatása érvényességi területen működtetett minőségirányítási rendszert auditálta, és megállapította, hogy az megfelel MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek. A tanúsítványunk jegyzékszáma: QM HU 1 33 508 15. A tanúsítvány – az évente végrehajtott felülvizsgálatok mellett – 2018. május 27-ig érvényes.