Adatkezelés

Munkaviszony létesítésével összefüggő adatkezelések

(1) Az adatkezelés célja az álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak kezelése esetében az, hogy a munkáltató a meghirdetett álláshelyre a megfelelő munkavállalót találja meg.

(2) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

(3) Az adatkezelés időtartama a pályázat elbírálásának napja, de amennyiben a jelentkező hozzájárulás legfeljebb a beküldéstől számított 6 hónap.

(4) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem valósul meg.

(5) Az érintettek kategóriái az állásra jelentkező természetes személyek.

(6) A kezelt személyes adatok köre a jelentkezők által megadott adatok (különösen, de nem kizárólagosan: név, születési dátum, fénykép, iskolai végzettség, telefonszám, e-mail cím, lakcím).

(7) A személyes adatok címzettje a munkáltatói jogkör gyakorlója.

(8) Adatkezelő azon jelentkezők részére, akik elektronikus úton küldik meg önéletrajzukat egy üzentet küld, amelyben az érintettek aktív cselekedettel vagy nyilatkozattal félreérthetetlenül megerősítést adnak adataik kezelésének vonatkozásában. Azon jelentkezők vonatkozásában, akik önéletrajzukat személyesen nyújtják be egy beleegyező nyilatkozat kitöltése igazolja a hozzájárulás megadását.

(9) A Társaság jelen pontban (illetve az elektronikus válasz üzenetben és a beleegyező nyilatkozatban) is tájékoztatja az érintetteket, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják akár posta úton a Társaság székhelyére címzett levéllel, akár elektronikus üzenettel az alábbi címen: jelentkezes@e-corvina.hu

(10) Adatkezelő rögzíti, hogy amennyiben a jelentkezők közül kiválasztott egy személyt a meghirdetett állásra a ki nem választott jelentkezők személyes adatait töröli, kivéve ha az érintett hozzájárult adatainak tovább kezeléséhez.