KMOP-1.1.4-11/A-2012-0033

Az e-Corvina Kft. könyvtári adatkezelő rendszereinek fejlesztése
USZTEUMO_megujul

Projekt neve: Az e-Corvina Kft. könyvtári adatkezelő rendszereinek fejlesztése

Projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok): A tervezett projektben egy olyan szoftverarchitektúra kifejlesztését célozzuk meg, amely – figyelembe véve a korlátokat – lehetővé teszi bizalmas, korlátozott hozzáférésű dokumentumok eljuttatását és megjelenítését a mobil eszközökön (munkanév BizDok). A projekt célja – a rugalmasan használható – alapszoftver kifejlesztésén túl az e-Corvina három szoftvertermékéhez (Corvina könyvtári rendszer, adActa iratkezelő rendszer, DocPortal dokumentumtár) elkészíteni a BizDok biztonsági architektúrára épülő mobil klienseket, a releváns platformokon (Android, iOS). Az új fejlesztések a Corvina Digitális Tudástár rendszerét újabb szolgáltatásokkal bővítik. A digitális jogok biztosításával elérhetővé válik a digitális könyvtári tartalomhoz való hozzáférés mobil eszközökön is. A projekt céljai között szerepel a tartalomhoz való hozzáférés szélesítése a látássérült embertársaink számára kialakítandó hangkonverziós (felolvasó) modullal. Összességében a BizDok architektúra három formátumban lesz képes a digitális tartalmat eljuttatni a mobil eszközökre: kép, szöveg (pl: OCR-rel előállított szöveg), valamint a szöveges tartalomból előállított hang.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.

Irányító Hatóság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638, http://www.nfu.hu/

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83., tel.: 06 40 200-617, http://www.magzrt.hu/